Directie

Tom GEEROMS

Directeur
Algemeen Beleid

Karen DE CEUKELAIRE

Directeur 1ste graad
& Schoolorganisatie

Neal HARDING

Directeur 2de – 3de graad
& Onderwijs

Zorg

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding is een centrum waar leerlingen, ouders en leerkrachten terecht kunnen met allerlei vragen omtrent onderwijs.

contact:

algemeen: CLB@sint-jan-brussel.be

of info@vclpb.be

Heleen Denis – psychopedagogisch consulent – 0490/11 76 29

Tatiana Dimiaux – schoolarts – 02/512 30 05

Tinneke Degreef – paramedisch werker – 02/512 30 05

zorgteam

Aanvullend op het CLB hebben wij een eigen zorgteam dat een aanspreekpunt is voor specifieke zorgvraen van ouders en leerlingen.

contact: zorgteam@sint-jan-brussel.be

vertrouwensleerkrachten

Vertrouwensleerkrachten treden op als een soort ombudsfiguur tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. Zij zijn een toegankelijk aanspreekpunt omtrent jongerenproblematiek. Contact kan via e-mail of een persoonlijk gesprek. 

1ste graad:  Dhr. Yannick Van Laethem, , Mevr. Mona De Meyer

2de graad: Dhr. Maarten Meulemans, Mevr. Mona De Meyer

3e graad:  Mevr. Sabrina Thirry, Dhr. Kobe Kennes, Dhr. Maarten Meulemans


verwante organisaties

schoolraad

De schoolraad is een inspraakorgaan voor personeelsleden, ouders, leerlingen en de lokale gemeenschap. 

 De vertegenwoordigers van dit schooljaar zijn:

leerlingen: V. Houtart, E. Staqeut, I. Badridin

Personeel: H. Timmerman, S. Agreda de Ro, G. Coppens

Ouders: E. Vanwalleghem, K. Aznaq, D. Maes

Lokale gemeenschap: T. Polspoel, B. Janssen, K. Herinckx

ouderraad

De ouderraad ondersteunt de werking van de school, met bijzonder aandacht voor verstandhouding tussen ouders, leraars en directie, en de praktische uitvoering van de schoolvisie. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele en collectieve ouder-contacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op de school. 

Voorzitter: Dhr. Ward Möhlmann

contact: ouderraad@sint-jan-brussel.be

schoolbestuur

De Raad van Bestuur van de vzw is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming, bepaalt de langetermijnstrategie van de vzw en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

vzw Cebeco, vertegenwoordigd door Bob Van de Putte

Joris Tiebout, voorzitter

Eddy Van de Velde, afgevaardigd bestuurder

Bart De Moor

Goedele Wynants

Anne Louwagie

Katrien Leveugle

Anne De Man-Baert

Herman De Cnijf

Eddy Pauwels 


campusraad

Een campusraad is doorgaans verantwoordelijk voor één school of één campus, doch kan in een aantal gevallen om historische of organisatorische redenen ook verbonden zijn aan verschillende scholen. In de campusraad zetelen de directeur(s) van de school (scholen), de afgevaardigd bestuurder en een andere bestuurder van de Raad van Bestuur alsook een aantal externen.

Eddy Van de Velde (afgevaardigd bestuurder)

Anne Deman-Bart

Dieter Vanderhaeghe

Ann Callens

Katleen van Waeyenberge

Tom Kirsch

Philip Cobbaert (directeur JvR)

Corine Versteylen (directeur  EvB)

Neal Harding (directeur SJB)

Karen De Ceukelaire